Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства
+359 89 665 85 60

You Can Help!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.