Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

Вие можете да помогнете!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

Прессъощение, София

СДРУЖЕНИЕ ПИ ЕФ БЪЛГАРИЯ С ПРОЕКТ ЗА „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРАКТИКИ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ ВЪВ ВРАЦА,СТАРА ЗАГОРА И СОФИЯ На 22.04.2021г. от 14.00 часа в платформа ZOOM беше проведена онлайн информационна среща, на която  беше обявено стартирането на проект на Сдружение  Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие е бенефициент по

Още…

Покана за информационна среща, София

П О К А Н А    за участие в публично събитие по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Сдружение  Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие е бенефициент по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Още…

Прессъобщение, Стара Загора

СДРУЖЕНИЕ ПИ ЕФ БЪЛГАРИЯ С ПРОЕКТ ЗА „НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРАКТИКИ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ ВЪВ ВРАЦА,СТАРА ЗАГОРА И СОФИЯ На 15.04.2021г. от 14.00 часа в платформа ZOOM беше проведена онлайн информационна среща, на която  беше обявено стартирането на проект на Сдружение  Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие е бенефициент по

Още…

Покана за информационна среща, Стара Загора

П О К А Н А    за участие в публично събитие по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение  Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие е бенефициент по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“ 

Още…