Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

Вие можете да помогнете!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

Собрник с текстове: „Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България“

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение Пи Еф България-Общност за помирително правосъдие има честта да Ви покани да участвате в научно-приложна конференция, представяща едноименен сборник: “Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България. Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“.  Събитието  ще се проведе на 28 юли 2022

Още…

Обучение по възстановително правосъдие бе проведено за регион Стара Загора

На 16 – 18.06.2022г., се проведе обучение: „Възстановително правосъдие: основни възстановителни практики и стандарти за прилагането им в наказателното производство“ за гр. Стара Загора. Това е третото от планираните обучения в целевите райони Враца, Стара Загора и София, реализирани по проект „Насърчаване развитието на практики на възсатновителното правосъдие в наказателното производство“. Поканени за участие от

Още…

Обучение по възстановително правосъдие се проведе в гр. София

На 2 – 4.06.2022г., се проведе обучение: „Възстановително правосъдие: основни възстановителни практики и стандарти за прилагането им в наказателното производство“ в гр. София. ТОва е второто от планирани три обучения в целевите райони Враца, Стара Загора и София. Поканени за участие от област София бях: съдии, прокурори, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, следователи, служители на

Още…

Обучение по възстановително правосъдие се проведе в гр. Враца

На 26 – 28.05.2022г., се проведе обучение: „Възстановително правосъдие: основни възстановителни практики и стандарти за прилагането им в наказателното производство“ в гр. Враца. Поканени за участие от област Враца бях: съдии, прокурори, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, следователи, служители на затворите, пробационните служби, НПО, медиатори. Участие  взеха представители на затвор Враца, ОСИН Пробация, Съдебни заседатели, Служители

Още…