Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

You Can Help!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

(Български) Покана за Общо събрание на 23 юни 2019

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Покана за Общо събрание на 21 октомври 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Нов ден за Седмични срещи на доброволците от програмата “Пътешествието на затворника” в София

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Български) Представяне и старт на “Пътешествието на затворника” във Варна

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.