Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

You Can Help!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

(Български) ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАНДАРТИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Sorry, this entry is only available in Български.

(Български) Наръчник за възстановителни програми за възстановително правосъдие на ООН, второ издание

Sorry, this entry is only available in Български.

(Български) Вече е достъпен сборника: “Проблемна карта на възстановителното праовсъдие”

Sorry, this entry is only available in Български.

(Български) Представяне на сборник: “ПРОБЛЕМНА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ.” Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство

Sorry, this entry is only available in Български.