Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

Включете се като доброволци!

Програмата "Пътешествието на затворника" набира доброволци! Ако желаете лично да участвате в предаването на посланието на Евангелието на тези, които имат най-голяма нужда от подкрепа - лишените от свобода; ако желаете да получите обучение в екип от съмишленици и да се запознаете с хора като вас; ако можете да посветите 10 дни от времето си през следващите 3 месеца...